:NOVINKY

Odborné poradenstvo pri tvorbe manažérskeho systému podľa normy ISO 9001:2015.

Školenie interného audítora podľa novej normy ISO/IEC 27001:2013.

Odborné poradenstvo podľa novej normy ISO/IEC 27001:2013.

Odborné poradenstvo podľa normy ISO/TS 16949:2009.

Legislatívna hliadka - aktualizácia a sledovanie nových zákonov a vyhlášok pre oblasť životného prostredia a BOZP.

Viac informácií získate na vivant@gtsi.sk alebo v sekcii Formulár

Spoločnosť VIVANT pôsobí vyše 20 rokov v oblasti konzultácií, auditovania a školení ISO noriem.

Každá firma, ktorej sme poskytovali konzultácie úspešne získala certifikát ISO normy.

Vyše 170 úspešných interných a externých auditov.

Pre odbornú kvalifikáciu a skúsenosti auditorov a poradcov prejdite na sekciu Vivant.

Ponúkame Vám konzultačné a poradenské služby pri zavádzaní integrovaných systémov podľa noriem ISO:

  • systém manažérstva kvality ISO 9001
  • systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001
  • systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa normy ISO 45001
  • systém bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000
  • systém HACCP (analýza nebezpečenstiev a kritických kontrolných bodov)
  • sociálna zodpovednosť SA 8000
  • systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB) podľa normy ISO/IEC 27001
  • systém manažmentu služieb ITSM podľa normy ISO/IEC 20000-1
  • systém FSC (Forest Stewardship Council)

Viac informácií získate v sekcii Typy ISO.

Medzi našich spokojných zákazníkov patria spoločnosti z celého spektra výroby a poskytovania služieb - od stavebných, projekčných a inžinierskych spoločností cez firmy pôsobiace v IT, doručovaní zásielok a chemickom priemysle až po zdravotnícke a lekárske zariadenia.

Spoločnosť VIVANT Vám ponúka novú službu bezpečnostný audit, ktorý zahŕňa vypracovanie správy o celkovom stave bezpečnosti, návrhu systémových zmien a bezpečnostných opatrení a následné prezentovanie výsledkov vedeniu spoločnosti. V súvislosti s bezpečnostným projektom ponúkame zákazníkom aj vypracovanie bezpečnostného projektu.

Viac informácií o našich zákazníkoch získate v sekcii Referencie.

Pre podrobnejšie informácie o konzultáciách, auditovaní alebo ISO normách získate v sekcii FAQ.

Písali o nás v Hospodárskych novinách!

Spoločnosť Ing. Adriana Strhárová - VIVANT bola zverejnená v denníku Hospodárske noviny ako stabilná a spoľahlivá firma v sekcii Register solventných firiem.

Register solventnych firiem