:Novinky

Odborné poradenstvo pri prechode manažérskeho systému z normy ISO 9001:2008 na pripravovanú normu ISO 9001:2015.

Školenie interného audítora podľa novej normy ISO/IEC 27001:2013.

Odborné poradenstvo podľa novej normy ISO/IEC 27001:2013.

Odborné poradenstvo podľa normy ISO/TS 16949:2009.

Legislatívna hliadka - aktualizácia a sledovanie nových zákonov a vyhlášok pre oblasť životného prostredia a BOZP.

Viac informácií získate na vivant@gtsi.sk alebo v sekcii Formulár

:Hlavná :VIVANT

Zakladateľka spoločnosti VIVANT Ing. Adriana Strhárová v roku 1983 vyštudovala odbor textil, koža, guma a plastické materiály na Slovenskej technickej univerzite. Rok pred nastúpením na vysokú školu pracovala pre ŠVÚT, š.p. (Štátny textilný výskumný ústav) v Bratislave na oddelenie designu farieb textilných strojov. Hneď po škole pracovala vo VÚTEN, š.p. (Výskumný ústav technológie nití) v Bratislave ako výskumný pracovník na poli vývoja, procesu, farbenia a produkcie textilných nití ako aj textilných a pletacích strojov.  Od roku 1985 pracovala osem rokov v Obuvníckom výrobnom družstve v Bratislave ako vedúci oddelenia kontroly kvality výroby obuvi. Tu bola zodpovedná za laboratórium testovania kože, kontrolu kvality vstupných materiálov, medzi operačnú kontrolu a kvalitu výstupu produktov obuvi, nákupu materiálov kože a kvality textilných materiálov. V neposlednom rade sa zameriavala na preberanie kvality a kvantity kožených, textilných, gumených a  PVC materiálov priamo u výrobcov.

Už počas práce v Obuvníckom výrobnom družstve od roku 1992 spolupracovala s certifikačnými spoločnosťami ako externý odborný poradca v kontrole spotrebných tovarov a nezávislý inšpektor  pri kontrolách kvality a kvantity rôznych  spotrebných tovarov v medzinárodnom obchode (textil, obuv, pneumatiky, PVC- produkty, liečivá, potravinárske výrobky). Od roku 1997 až do súčasnosti pôsobí ako nezávislý samostatný externý odborný konzultant a externý audítor pre zavedenie manažérskych integrovaných systémov kvality, environmentu a bezpečnosti pri práci (BOZP) a bezpečnosti informačných technológií.

Od roku 2007 pôsobí ako audítor pre systémy HACCP, ISO 22000, BRC, IFS, EurepGAP pre potravinársky priemysel a systémov v oblasti sociálnej práce SA 8000. V roku 2013 absolvovala kurz intrného audítora pre normu ISO/IEC 20000-1:2011 a v roku 2014 absolvovala školenie interného audítora pre normu ISO/TS 16949:2009.

Mgr. Pavel Strhár je absolvent Fakulty Managementu, Univerzity Komenského v Bratislave v odbore Management informačných technológií. Ešte počas školy si spravil FCE Certificate (First Certificate in English) v British Councile a dva roky po sebe sa zdokonaloval v angličtine v USA.

Vo firme VIVANT pracuje od roku 2009 ako poradca pri zavádzaní systémov kvality, enviromnentu, BOZP a bezpečnosti informácií. Už počas školy, v roku 2008 sa zúčastnil a úspešne absolvoval školenie interných audítorov pre bezpečnosť informačných technológií pre ISO 27001. V rokoch 2008 až 2010 pracoval ako Special Bid pricer na oddelení cenotvorby v spoločnosti Lenovo Slovakia. Školenie interných audítorov IMS (kvalita, environment a bezpečnosť pri práci) a školenie pre interných audítorov zamerané na normu ISO 9001:2008 absolvoval v roku 2010.

Začiatkom roku a v lete 2011 absolvoval medzinárodný kurz externých audítorov IRCA pre systém ISO 9001 a ISO 14001, ktoré oba úspešne zakončil získaním certifikátu a oprávnenia externého audítora. V roku 2013 absolvoval kurz interného audítora pre normu ISO/IEC 20000-1:2011 a v roku 2014 kurz interného audítora pre normu ISO/TS 16949:2009.