:Hlavná :FAQ

Považuejme za dôležité zriadenie sekcie Často kladených otázok alebo pod anglickým názvom známu sekciu FAQ. Sekcia je rozdelená na tri časti. V prvej časti sa môžete dozvedieť viac o normách ISO ako aj o normách všeobecne. Sme si vedomí, že nie každý má predstavu o priebehu auditu alebo konzultácie pri zavádzaní manažérskeho systému a preto sme pripravili druhú časť. Posledná časť je venovaná podrobnejšiemu popisu ISO noriem, ktoré ponúkame.

Ak by sme mali viac otázok pošlite nám ich na emailovú adresu vivant@gtsi.sk a radi Vám odpovieme.